Omaisuuden inventointi ja realisoinnit

Olemme toteuttaneet vuodesta 1982 alkaen eri toimeksiantajien, mm. konkurssipesien puolesta seuraavia toimenpiteitä:

Omaisuuden inventointi. Eri omaisuuserien realiasoinnit. Myyntitoimeksiannot, huutokauppojen toteutukset. Kirjanpitoaineiston säilytys- ja hävittämispalvelut. Kokemukseemme yli kolmen vuosikymmenen ajan on luottanut suuri joukko erilaisia toimeksiantajia.

Eri omaisuuserien realiasoinnit

Omaisuuden inventointi

Kirjanpitojen ja arkistojen säilytykset ja tuhoukset